Welcome to A1 प्लास्टिक ऑफ ब्लो एटोमैटिक मशीन मैनुफैक्चरिंग सेन्टर

उत्पाद

/ उत्पाद

हमारे उत्पाद

टाप माडल
HD ब्लो एटोमेटिक शीशी मशीन
मोटर
1 - HP - हिटर 600 वाट
कम्प्रेर्सर
1 - HP - ऑन 15 से / मिनट
पावर खपत
2.5 युनिट/घंटा
प्रोडेक्सन
10 से 20 पिस/मिनट
टाप माडल
PP ब्लो एटोमेटिक शीशी मशीन
मोटर
1 - HP - हिटर 400 वाट
कम्प्रेर्सर
1 - HP - ऑन 15 से / मिनट
पावर खपत
2 युनिट/घंटा
प्रोडेक्सन
10 से 12 पिस/मिनट
मीडियम माडल
PP ब्लो एटोमेटिक शीशी मशीन
मोटर
1/2 - HP - हिटर 350 वाट
कम्प्रेर्सर
1 - HP - ऑन 15 से / मिनट
पावर खपत
1.5 युनिट/घंटा
प्रोडेक्सन
10 से 12 पिस/मिनट
मीडियम माडल
LD ब्लो एटोमेटिक शीशी मशीन
मोटर
1/2 - HP - हिटर 300 वाट
कम्प्रेर्सर
1 - HP - ऑन 15 से / मिनट
पावर खपत
1.5 युनिट/घंटा
प्रोडेक्सन
12 से 18 पिस/मिनट
बेबी माडल
LD ब्लो एटोमेटिक शीशी मशीन
मोटर
1/2 - HP - हिटर 300 वाट
कम्प्रेर्सर
1 - HP - ऑन 15 से / मिनट
पावर खपत
1.25 युनिट/घंटा
प्रोडेक्सन
18 से 20 पिस/मिनट